บริการจดโดเมนเนม

บริการ จดโดเมน จดทะเบียนชื่อเว็บไซต์ / ต่ออายุ ในทุกนามสกุล อาทิ .com, .net, .org, .info, .biz, .asia, .mobi, .co.th เป็นต้น ขึ้นกับทะเบียนในระดับโลก มาตรฐานสากล มั่นคงปลอดภัย ผู้รับบริการเป็นเจ้าของโดเมนพร้อมด้วยระบบจัดการโดเมนทันสมัย สามารถจัดการโดเมนได้ตลอด 24 ชม. พร้อมใช้งานได้ทันที

ค้นหาชื่อโดเมน

ราคาโดเมนเนม

TLDsRegistration (บาท/ปี)TLDsRegistration (บาท/ปี)
.com500.-.co.th2,000.-/2ปี
.net500.-.in.th2,000.-/2ปี
.org500.-.go.th2,000.-/2ปี
.info500.-.ac.th2,000.-/2ปี
.biz600.-ภาษาไทย.ไทย2,000.-/2ปี
.bz600.-ภาษาไทย.com600.-
.mobi1,000.-ภาษาไทย.net600.-
.cc1,000.-  
.asia1,000.-  
.co1,200.-  
.me1,200.-  

กรอกข้อมูลเพื่อขอใช้บริการ

Close Panel

Contact Us:

Street Name, FL 54785

Visit our Location

(01) 54 214 951 47

Call us Anytime

Mon - Fri 08:00-19:00

Sat and Sun - CLOSED

Follow Us:

Stay in Touch: